REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija kupaca na robu. Kupac ima pravo da uputi Prodavcu obaveštenje o fizičkim (materijalnim) nedostacima na robu u roku od 8 dana od dana prijema robe. U suprotnom se smatra da je robu primio u ispravnom stanju. Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene u našoj web prodavnici Kupac može prijaviti upućivanjem email-a na adresu info@mintpharm.rs. Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj transakcije (broj pošiljke koji ste dobili u e-mail poruci prilikom potvrde kupovine). Prodavac će na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima prosleđivanjem reklamacionog lista na e-mail adresu koju je Kupac označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka Prodavca o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.